Vtejte na strnkch stavebn firmy Restav

Nae sluby

Nae firma se zabv stavebn innost se zamenm na zahjen staveb rodinnch dom, rekreanch objekt a dalch mench staveb. Jeliko disponujeme pracovnky rznch stavebnch profes, dokeme velice prun reagovat na poptvky naich zkaznk investor.
Naich slueb mohou vyut jak firmy zabvajc se bytovou vstavbou, tak i jednotliv oban stavebnci, kte maj v plnu zahjit stavbu novho rodinnho domu,rekreanho objektu, nebo i jen pstavbu v rmci rekonstrukce ji postavenho objektu. Doplkovou innost na firmy je i proveden hrub stavby rodinnch dom. Tto innosti se vnujeme vtinou na pn zkaznk, kte jsou spokojeni s prac naich dlnk a pstupem firmy bhem stavby k zkaznkovi investorovi.

Nae nabdka

Rozpoty staveb

Vyzen formalit se sprvci st

Zmny v projektech

V tto oblasti je na prioritou vdy uspokojit zkaznka a snait se mu co nejvce ulehit od problm kter vznikaj ped zahjenm stavby samotn.
Proveden rozpoty naim zkaznkm zase pomhaj v rozhodovn komu zadat vlastn proveden stavby.Nai zkaznci mohou vyut rad stavebnho inenra v oblasti pouitch materil a mon pravy projekt.

Realizace zklad do ve zkladov desky

Pipojen stavby na npojn msta inenrskch st

Tento druh innosti realizujeme komplexn. Tedy od pravy ternu, vykcen strom, skrvky ornice, a po samotn proveden zklad a zkladov desky.
Rovn v tto fzi stavby provedeme rozveden vnitn kanalizace,vody,zemnn a vvod elektro ppojky pod zkladovou deskou.
Dleit je hlavn sprvn pouit materil a technologick postup zpracovn beton. Prv tyto poadavky na odborn a profesionln pstup pro Vs rdi zajistme. V dnen dob se t velk oblib rychl realizace staveb, avak vzhledem k nkterm skalm vyaduje dostatek zkuenost.

Pipojen staveb na inenrsk st

Prv poadavky na tyto prce vyaduj odbornou mont a profesionln pstup vech pracovnk, kte se na tto innosti podlej.
Z kapacitnch dvod kanalizac je velmi asto zapoteb proveden oddlen deov kanalizace do vlastnch zchytnch ndr.
Vechny tyto prce,vetn materil pro Vs zajistme s maximln monou sporou vaich finannch prostedk.

Zhotoven pjezdovch cest

Kad stavba m svoji potebu zajistit do msta vlastn stavby bezpen pjezd pro stavebn mechanizmy.
Tuto starost za vs pevezmeme a pjezd vybudujeme podle projektu, nebo poadavku na pjezd stavebn mechanizace s vyuitm doporuen stavebnho inenra.

Finann zahjen stavby a dodvka materil

Zahjen stavby a dodvku materil provdme bez poteby poskytovn finannch zloh.
Provdn prce jsou fakturovny po proveden jednotlivch etap prac uvedench ve smlouv o dlo a se splatnost na zklad dohody a poteb investora.

Realizace hrub stavby

Nejedn se o n stejn program. I pes to hrubou stavbu provdme. Vtinou se jedn o prce na pn naich zkaznk u kterch jsme ji provedli spodn stavbu zklady do ve zkladov desky. Mezi tyto nadstandardn provdn prce pat zhotoven zdiva stavby, krovy, pokldka sten krytiny, klempsk prvky.

TOPWEBY - webhosting, domny, tvorba www